ASSALAMUALAIKUM...

SELAMAT MELAYARI LAMAN BLOG INI..MULAKAN DENGAN BISMILLAH DAN BANYAKKAN BERSELAWAT..

Search This Blog

Sunday, December 20, 2009

KATEGORI KANAK-KANAK PENDIDIKAN KHAS


KATEGORI KANAK-KANAK PENDIDIKAN KHASKANAK2 BERMASALAH PEMBELAJARAN
Kanak-kanak yg mempunyai proses psikologi yg tdk teratur termasuk dlm perkembangan pemahaman & penggunaan bahasa, komunikasi atau penulisan. Bermasalah dlm mendengar, bercakap, membaca, menulis atau membuat pengiraan.
JENIS-JENIS
1.Disleksia
2..Aphasia
3.Slow Learner
CIRI2 MASALAH BAHASA/ ELEMEN2 DLM MASALAH BAHASA
1. Masalah fonologi- kesukaran mengenalpasti bunyi sesuatu huruf cth: ‘cat’ (bahasa melayu) ‘cat’ (bahasa inggeris), ‘nama’ utk ‘mama’.
2. Masalah morfologi- kesukaran mengenalpasti sesuatu perkataan di mana huruf terakhir atau suku kata tdk ditekankan dlm sesuatu perkataan cth: makan – disebut ‘kan’
Baju – disebut ‘ju’
3. Masalah sintaksis- kesukaran utk memahami ayat yg berbentuk pasif/yg mengandungi klausa. Menggunakan ayat2 yg pendek & membuat kesilapan dr segi tatabahasa. Cth:
4. Masalah semantik-kesukaran memahami perkataan yg mempunyai lebih dari satu makna.
5. Masalah pragmatik-agak pasif semasa menjalankan aktiviti berpasangan/berkumpulan


KANAK2 KERENCATAN AKAL
Menurut AAMR(2002)-suatu kurang upaya yg bercirikan fungsian intelektual & tingkah laku adaptif yg terhad lazimnya berpunca sebelum umur 18 thn.
Kanak-kanak yg mengalami perkembangan minda & daya fikiran yg kurang ataupun tidak lengkap termasuk kecacatan dlm fungsi intelektual & sosial. Ia merujuk kpd keptgn fungsi kepintaran yg biasa atau dikaitkan kerosakan dlm menyesuaikan kelakuan & ia jelas semasa proses pembesaran.
JENIS-JENIS
1. Terancat akal
2. Down Sindrom
CIRI2 MASALAH BAHASA/ ELEMEN2 DLM MASALAH BAHASA
1.Masalah fonologi & morfologi-kesukaran dlm penghasilan pertuturan (artikulasi), kurang konsonan yg berkelompok & konsonan terakhir dipotong. Cth: ‘bola’ disebut ‘ola’
2. Masalah sintaksis-lebih susah membina bahasa/ayat-umur mental berpadanan dgn struktur sintatik
3. Semantik-mengalami masalah penaksiran semantic spt memahami ungkapan kiasan
4. Masalah pragmatik-lambat utk menghurai dan memahami pertuturan perbuatan/arahan orang lain


KANAK2 AUTISME
Menurut Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia(NASOM) bermaskud -Kekurangan seumur hidup & menampakkan kesannya dlm masa 30 bln yg pertama seseorg bayi. Komunikasi antara mereka adalah terbantut & mrk tdk dpt berhubung secara langsung. Mereka juga mempunyai masalah tingkah laku, & kelebihan intelek yg luas. Kerapkali menunjukkan kelebihan dlm bidang matematik atau kemahiran mekanikal ataupun dlm seni muzik, rote memory dll.
Menurut Persatuan Autisme Amerika Syarikat – ketidakupayaan yg rencam yg pada kebiasaannya kelihatan pada masa kanak-kanak itu belum meningkat umur 3 thn. Keadaan ini adalah kesan drpd kecelaruan neurologikal yg mengganggu fungsi otak. Autisme & tingkah laku yg berkaitan dgnnya dianggarkan terdpt dlm 1 drpd 500 individu. Kekerapan kanak2 lelaki mengalami autisme adalah 4 kali ganda drpd kanak2 perempuan.
JENIS-JENIS
1.Autisme
2. Sindrom Asperger
CIRI2 MASALAH BAHASA/ ELEMEN2 DLM MASALAH BAHASA
1.Masalah Fonologi- masalah suprasegmental dlm pengeluaran bunyi-bercakap seolah menyanyi, mempunyai keadaan turun naik dlm kesungguhan vocal, intonasi yg tdk sesuai dgn makna(menggunakan sebutan yg tdk sesuai dgn maksud perkataan).
2.Masalah morfologi & sintaksis; Masalah Morfologi-mempunyai deretan (ayat yg mengubah maksud asal dlm sesebuah kandungan)contohnya: ayat sepatutnya”Ayah mempunyai kereta” di sebut “kereta ayah.”
-Masalah sintaksis -tatabahasa’morphems’ dan fungsi perkataan(artikel bantuan) sering ditinggalkan. Masalah semasa menggunakan aturan sintaksis dlm bahasa pertuturan (terutamanya ayat yang panjang.
Masalah Semantik-kesukaran utk mengorganisasi & menyelesaikan masalah. Tidak boleh mengkategorikan sesuatu maklumat dalam bentuk kumpulan. Tdk boleh mengaplikasikan apa yg dipelajari dlm situasi sebenar. Tidak boleh memahami & menjelaskan dgn tepat maksud peribahasa Cth: ‘buah tangan’, ‘kaki bangku’. Lebih banyak mereka perkataan sendiri. Cth: “makan” disebut ‘mamam’. Kesukaran memahami perkataan yg mempunyai lebih drpd satu makna cth: perkataan ‘siang’ difahami satu makna sahaja.
Masalah Pragmatik-
-memula & menamatkan interaksi
-mengekalkan topik perbualan
-melaksanakan peranan pendengar & penyampai maklumat
-menggunakan pergerakan utk mencapai matlamat komunikasi
Contohnya mereka pasif dalam menjalankan aktiviti berkumpulan.

KANAK2 BERMASALAH SENSORI
Kanak-kanak yang mengalami kecacatan deria termasuk pendengaran & penglihatan.
JENIS-JENIS
1. Cacat penglihatan
2. Cacat pendengaran


KANAK2 BERMASALAH EMOSI & TINGKAH LAKU
Sekumpulan individu yg mempunyai sikap yg suka merosakkan harta benda & mrk ini sukar di uruskan oleh guru,selalunya diasingkan daripada kelas biasa supaya tidak mengganggu proses P&P. Kecelaruan emosi & tingkah laku, tidak dapat menyesuaikan diri dlm keadaan sosial, gangguan mental. Menunjukkan masalah bahasa ekspresif dan bahasa reseptif dari keadaan sederhana hingga teruk.

tingkah laku yg menunjukkan masalah bahasa reseptif:
1)tdk menunjukkan sebarang reaksi ketika org lain bercakap.
2)mudah tertarik dgn bunyi2 luaran ketika bercakap dgnnya.
3)bermasalah dlm urutan peristiwa cth hari dlm seminggu.

Tingkah laku yg menunjukkan masalah ekspresif:
1)byk menggunakan gerakan fizikal drpd ekspresi verbal
2)berjln2 bila diajukan soalan / mendengar cerita.
1. Kurang Tumpuan(AD)
2. Hyper Aktif (HD)
CIRI2 MASALAH BAHASA/ ELEMEN2 DLM MASALAH BAHASA
Masalah utama ialah masalah pragmatik:
-mengalami masalah interaksi sosial & perhubungan dgn rakan sebaya
-perbincangan kekok-kecelaruan dlm perbincangan
-menukar topik secara tiba-tiba
-menyampuk dgn perkara yg tdk berkaitan
-tidak mengikut giliran bercakap.
-pengantara mesej yang tidak baik contohnya dlm permainan mesej berangkai

APA ITU PENDIDIKAN KHAS?


APA ITU PENDIDIKAN KHAS?

Pendidikan Khas ialah suatu program pengajaran yang direka bentuk berpandukan ciri-ciri individu untuk memenuhi keperluan individu yang berpendidikan khas. Matlamat paling penting dalam pendidikan khas ialah untuk mencari dan membangkitkan keupayaan kanak-kanak berkeperluan khas. Pengajarannya yang bercorak individu direka untuk memenuhi keperluan pendidikan yang berkaitan dengan murid-murid kurang upaya. Pendidikan khas menyediakan peluang pembelajaran yang tidak disediakan dalam kurikulum biasa atau perkhidmatan sekolah biasa.

DEFINISI PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan khas ialah pengajaran yang direka bentuk untuk memenuhi

keperluan istimewa kanak-kanak berpengetahuan khas ( Hallahan &Kaufman 2000)

Mengikut Heward (2000) pula pendidikan khas boleh diterangkan dalam pelbagai perspektif. Pendidikan khas sebagai intervensi iaitu proses mencegah, menghapus

atau mengatasi halangan yang mungkin menyebabkan pelajar daripada penyertaan aktif dalam sekolah atau masyarakat. Oleh itu Pendidikan Khas secara umumnya didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan / kurang upaya. Ia merupakan satu program pendidikan yang ditujukan kepada golongan kurang upaya dari segi intelek, fizikal dan emosi serta sosialnya yang tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal.


SIAPAKAH KANAK-KANAK KHAS?

Kanak-kanak yang berbeza daripada kanak-kanak yang sederhana ataupun biasa ( 1) dalam ciri-ciri mental ( 2) keupayaan deria ( 3) dalam ciri-ciri saraf dan otot atau fizikal ( 4) dalam tingkah laku social- emosi ( 5) dalam keupayaan komunikasi atau ( 6) dalam pelbagai kekurangan sehinggakan ia memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai atau perkhidmatan pendidikan khas supaya ia boleh berkembang sehingga kemampuan maksima.
VISI PENDIDIKAN KHAS

Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-murid berkeperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

MISI PENDIDIKAN KHAS

Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-murid berkeperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikari, berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara.

PERISTIWA PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHAS

1)DEKLARASI HAK-HAK KEMANUSIAAN SEJAGAT ( 1948) meliputi hak bagi setiap individu mendapat pendidikan yang menekankan ‘ keperluan –keperluan pembelajaran untuk orang kurang upaya menuntut perhatian khusus. Langkah-langkah perlu diambil untuk menyediakan persamaan akses kepada pendidikan untuk semua kategori orang kurang upaya sebagai bahagian yang sepadu dalam sistem pendidikan.

2)Pada tahun 1959 PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU( PBB) telah mengisytiharkan HAK KANAK-KANAK SEDUNIA dimana mereka berhak mendapat penjagaan yang khusus dan bimbingan mengikut kecacatan yang dialami serta peluang menjadi kanak-kanak normal.

3)AKTA PELAJARAN 1961 dalam bahagian 1 ( tafsiran)- dinyatakan bahawa sekolah khas bermakna sekolah yang menyediakan layanan yang khas untuk kanak-kanak kurang upaya.

4)LAPORAN JAWATANKUASA KABINET ( 1978)- mengkaji dasar perlaksanaan pelajaran melalui PERAKUAN 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu penekanan dan tumpuan yang jelas kepada perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia. Di mana tanggungjawab kementerian tertentu adalah sebagaimana berikut:

Tanggungjawab Kementerian Pendidikan terhadap pendidikan kanak-kanak yang bermasalah penglihatan, pendengaran, pembelajaran( terencat akal ) yang boleh didik.

Tanggungjawab Kementerian Kebajikan Masyarakat terhadap pendidikan kanak-kanak yang kurang upaya fizikal, terencat akal sederhana dan teruk serta kanak-kanak spastic.

Tanggungjawab Kementerian Kesihatan untuk mengenalpasti diperingkat awal dan menyaring kanak-kanak yang dilahirkan dalam keadaan yang berisiko

Selain daripada itu dalam Laporan jawatankuasa Kabinet tersebut juga Akta Pelajaran 1961 telah disemak semula dan digantikan dengan Akta Pendidikan 1996.


SIAPAKAH KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

Kanak-kanak lazimnya setelah melalui suatu program pendidikan, jurang perbezaan penguasaan mereka dapat dikurangkan. Namun terdapat sekumpulan kecil kanak-kanak di mana cirri-ciri mental, fizikal atau emosi mereka yang berbeza daripada norma sehingga mereka memerlukan program pendidikan yang khusus iaitu Pendidikan Khas. Ini termasuklah juga kanak-kanak yang mempunyai kebolehan yang jauh tinggi dari norma umur mereka. Kumpulan pelajar ini merupakan kanak-kanak berkeperluan khas.


SIAPAKAH KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

Kanak-kanak lazimnya setelah melalui suatu program pendidikan, jurang perbezaan penguasaan mereka dapat dikurangkan. Namun terdapat sekumpulan kecil kanak-kanak di mana cirri-ciri mental, fizikal atau emosi mereka yang berbeza daripada norma sehingga mereka memerlukan program pendidikan yang khusus iaitu Pendidikan Khas. Ini termasuklah juga kanak-kanak yang mempunyai kebolehan yang jauh tinggi dari norma umur mereka. Kumpulan pelajar ini merupakan kanak-kanak berkeperluan khas.

JENIS-JENIS MASALAH MURID-MURID BERKEPERLUAN KHAS

* Kerencatan akal

* Masalah Penglihatan

* Masalah Pendengaran

* Masalah tingkah laku/emosi

* Masalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

* Palsi Serebral

* Masalah pembelajaran spesifik

* Masalah komunikasi dan bahasa

* Masalah Autisme

* Masalah pintar cerdas

Oval: KANAK-KANAK BERKEPERLUAN  KHAS

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHAS


PENYAMPAIAN

Penyampaian pembelajaran dengan menggunakan kaedah tertentu. Contohnya penggunaan bahasa isyarat.


KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Strategi pengajaran yang khusus yang sesuai dengan jenis ketidakupayaan murid.


PERALATAN

Alat yang membantu proses pendidikan seperti alat bantuan pendengaran bagi kanak-kanak pekak dan mesin Brailler bagimereka yang buta.


BILANGAN PELAJAR DALAM KELAS

Bilangan pelajar dalam kelas Pendidikan Khas di Malaysia ialah 5-10 orang murid dan jumlah ini dalam proses penambahbaikan sehingga menjadi nisbah guru-murid 1:1 pada masa akan datang.

GURU PENDIDIKAN KHAS TERLATIH

Guru-guru dilatih khas untuk mengajar kanak-kanak berkeperluan khas seperti masalah pembelajaran, masalah penglihatan dan masalah pendengaran.


PENGUBAHSUAIAN KURIKULUM

Kandungan kurikulum diubahsuai dengan mengambil kira jenis keupayaan murid.


AKTIVITI KOKURIKULUM

Diubahsuai dengan jenis murid berkeperluan khas